การกำหนดค่าเครื่องสำหรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณ

การกำหนดค่าของเครือข่ายจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเครือข่าย เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานเข้ากันได้กับการกำหนดค่าเครือข่ายหลากหลายแบบเท่าที่จะทำได้ และติดตั้งเทคโนโลยีเครือข่ายหลายอย่าง โปรดสอบถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณและตั้งการกำหนดค่าให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณ
 
6CC7-00Y