รายการเมนูการตั้งค่า

คุณสามารถปรับแต่งเครื่องตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของคุณโดยกำหนดการตั้งค่าตามที่อธิบายไว้ในบทนี้ ในการเริ่มต้นการกำหนดค่า ให้เลือก <เมนู (Menu)> บนหน้าจอ Home (Home) (หน้าจอ Home (Home)) ส่วนนี้จะอธิบายว่าแต่ละรายการในเมนูการตั้งค่าสามารถกำหนดค่าอะไรได้บ้าง
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าจอแสดงผลและเครือข่าย
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการปรับคุณภาพของภาพที่พิมพ์และฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่อง
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าสมุดที่อยู่
ส่วนนี้จะอธิบายการจัดการข้อมูลผู้ใช้และฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
คุณสามารถพิมพ์เมนูการตั้งค่าในรูปแบบรายการเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบัน: การพิมพ์รายการการตั้งค่า
6CC7-08F