<การตั้งค่าการจัดการ (Management Settings)>

รายการ
คำอธิบาย
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับจัดการผู้ใช้เครื่อง
คุณสามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และการทำงาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเมื่อใช้งานฟังก์ชันของเครื่อง
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ Remote UI และซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับเครื่องได้
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อใช้การตั้งค่าหรือข้อมูลของเครื่องหรือฟอร์แมตข้อมูล
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ รหัสผ่าน และการเข้ารหัส
<กำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลทั้งหมด/การตั้งค่า (Initialize All Data/Settings)>
คืนค่าข้อมูลทั้งหมดรวมถึงรายการบันทึกและค่าปรับตั้งให้เป็นการตั้งค่าเริ่มแรกการกำหนดค่าเริ่มแรกให้กับข้อมูล/การตั้งค่าทั้งหมด
6CC7-099