UG054W

Zmena nastavení zariadenia na displeji LCD

Táto časť opisuje postup pri zmene nastavení na obrazovke Nastavenia zariadenia (Device settings) a ako príklad uvádza postup nastavenia možnosti Veľkosť presahu kópie (Extended copy amount).

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 3. Vyberte položku Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Vyberte položku Nastavenia zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka Nastavenia zariadenia (Device settings).

 5. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte požadovanú položku nastavenia a potom stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD

  Zobrazí sa obrazovka nastavenia pre vybratú položku.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte požadovanú ponuku a potom stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD
 7. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte požadovanú položku nastavenia a potom stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD

Podrobné informácie o jednotlivých položkách nastavenia:

Nastavenia faxu

Nastav. tlače

Nastavenia siete LAN

Nastav. používateľa zariadenia

Nastavenia tlače z mobil. telef.

Nastavenia Bluetooth

Nastavenia tlače PictBridge

Výber jazyka

Aktualizácia firmvéru

Obnoviť nastavenia

Poznámka
 • Zariadenie môžete používať s ohľadom na vaše prostredie, napríklad môžete nastaviť obojstrannú tlač ako predvolenú.

  Ekologické nastavenia

 • Pri tlači v noci môžete znížiť prevádzkový hluk.

  Nastav. tichého rež.

Na začiatok strany