UG066W

Aktualizácia firmvéru

Môžete aktualizovať firmvér zariadenia, skontrolovať verziu firmvéru alebo konfigurovať nastavenia servera DNS a servera proxy.

Poznámka
  • K dispozícii je iba možnosť Kontrola aktuálnej verzie (Check current version), ak je hodnota Zakázať sieť LAN (Disable LAN) vybratá pre nastavenie Zmeniť na bezdrôt./káblovú sieť (Change wireless/wired) v časti Nastavenia siete LAN (LAN settings).

Na začiatok strany