Zmena nastavení zariadenia

Zmena nastavení zariadenia z počítača

Zmena nastavení zariadenia na displeji LCD

Na začiatok strany