Zmena nastavení zariadenia z počítača

Zmena možností tlače

Uloženie často používaného profilu tlače

Riadenie napájania zariadenia

Zníženie hluku zariadenia

Zmena prevádzkového režimu zariadenia

Na začiatok strany