UG068W

Ekologické nastavenia

Môžete predvolene nastaviť automatickú obojstrannú tlač.

Vykonajte nastavenie podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 3. Vyberte položku Ekologické nastavenia (ECO settings) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte príslušnú položku nastavenia a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zmeňte jej nastavenie. Pomocou tlačidla OK potom potvrďte výber.

  Obrázok: displej LCD
  1. Kopírovať (Copy)

   Umožňuje predvolene nastaviť obojstranné kopírovanie.

  2. Tlač súb. PDF (PDF file print)

   Umožňuje predvolene nastaviť obojstrannú tlač súborov PDF uložených na jednotke USB flash.

  3. Tlač šablóny (Template print)

   Umožňuje predvolene nastaviť obojstrannú tlač šablón na zariadení.

  4. Tlač faxu (FAX print)

   Umožňuje predvolene nastaviť obojstrannú tlač odoslaných a prijatých faxov, správ alebo zoznamov.

   Dôležité
   • V nasledujúcich situáciách sa faxy vytlačia jednostranne, aj keď je vybraté nastavenie ZAP. (ON):

    • po prijatí farebných faxov,

    • keď je položka Veľk. str. (Page size) v ponuke Nastavenia faxového papiera (FAX paper settings) nastavená na hodnotu Legal.

  Poznámka
  • Ak je vybratá obojstranná tlač, na obrazovke ponuky alebo jednotlivých obrazovkách nastavenia tlače sa zobrazí ikona .

Na začiatok strany