ขั้นตอนสำหรับการตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเป็นตำแหน่งการบันทึก

ก่อนการกำหนดค่าเครื่องสำหรับการสแกนไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ให้ตรวจสอบขั้นตอนการตั้งค่าที่แสดงด้านล่าง
 
 
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องและคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อถูกต้องแล้ว
 
 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้:
ที่อยู่ IP ของเครื่อง การตรวจดูการตั้งค่าเครือข่าย
ชื่อคอมพิวเตอร์ที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันตั้งอยู่ การตรวจสอบชื่อคอมพิวเตอร์
พาธและชื่อของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน (หากมีการกำหนดการจำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์นั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)
 
 
กำหนดการกำหนดค่าเครื่อง
6CC7-01S