การเชื่อมต่อกับ LAN แบบผ่านสาย

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ผ่านเราเตอร์ ใช้สาย LAN เพื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเราเตอร์
1
เชื่อมต่อสาย LAN
เชื่อมต่อเครื่องกับเราเตอร์ โดยใช้สาย LAN
ผลักตัวเชื่อมเข้าไปยังซอคเก็ตจนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่
2
รอสองสามนาที
ที่อยู่ IP ของเครื่องจะปรากฏอัตโนมัติ
คุณยังสามารถตั้งค่าที่อยู่ IP ด้วยตนเอง การตั้งค่าที่อยู่ IP
6CC7-008