การตั้งค่าที่อยู่ IP

การเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่ายต้องใช้ที่อยู่ IP เครือข่ายที่ไม่ซ้ำกัน ที่อยู่ IP มีอยู่สองชนิด ได้แก่: IPv4 และ IPv6 ให้กำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ตามสภาพแวดล้อมของเครือข่ายของคุณ ในการใช้ที่อยู่ IPv6 คุณจำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าที่อยู่ IPv4 ให้ถูกต้อง
 
6CC7-00J