preskočiť na hlavný text

Postup pri údržbe

Ak sú výsledky tlače rozmazané, s nesprávnymi farbami alebo neuspokojivé (napríklad rovné čiary na výtlačku sú nezarovnané), vykonajte údržbu podľa nasledujúceho postupu.

Dôležité

 • Tlačovú hlavukazetu s atramentom nevyplachujte ani neutierajte. Môžete tým spôsobiť problémy s tlačovou hlavoukazetou s atramentom.

Poznámka

Ak sú výsledky tlače rozmazané alebo nerovnomerné:

 1. Krok č. 1 Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.

  Z tlačiarne

  Z počítača

 2. Krok č. 2 Prezrite vzorku na kontrolu dýz.

 3. Ak na vzorke chýbajú čiary alebo vzorka obsahuje vodorovné biele pruhy:

 4. Krok č. 3 Vyčistite tlačovú hlavu.

  Z tlačiarne

  Z počítača

  Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz: Krok č. 1

  Ak sa problém neodstráni ani po dvojnásobnom opakovaní krokov č. 1 – 3:

 5. Krok č. 4 Hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.

  Z počítača

Poznámka

 • Ak ste sa riadili pokynmi až po krok č. 4, no problém sa nevyriešil, vypnite zariadenie a po 24 hodinách vykonajte nové hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.

  Ak problém naďalej pretrváva, tlačová hlava je zrejme poškodená. Obráťte sa na servisné stredisko.

Ak výsledky tlače nie sú rovnomerné, napríklad rovné čiary nie sú zarovnané:

 1. Krok Zarovnajte tlačovú hlavu.

  Z tlačiarne

  Z počítača