preskočiť na hlavný text

Zarovnanie tlačovej hlavy

Ak sa rovné čiary vytlačia nezarovnané alebo ak je výsledok tlače neuspokojivý, upravte polohu tlačovej hlavy.

Poznámka

 • Ak je v kazete nedostatok atramentu, hárok na zarovnanie tlačovej hlavy sa nevytlačí správne. Vymeňte kazetu s atramentom, v ktorej je nedostatok atramentu.

Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera (vrátane recyklovaného papiera) veľkosti A4 alebo Letter*

* Použite biely papier, ktorý je čistý na obidvoch stranách.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Do zadného zásobníka vložte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

 3. Opatrne otvorte predný kryt a vytiahnite výstupný zásobník papiera.

  Dôležité

  • Ak je otvorená vodiaca lišta zásobníka diskov, zatvorte ju.
 4. Podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL), kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) štyrikrát nezabliká na bielo, a potom tlačidlo ihneď uvoľnite.

  Vytlačí sa hárok na zarovnanie tlačovej hlavy a automaticky sa nastaví poloha tlačovej hlavy.

  Kým tlačiareň nedokončí tlač hárka na zarovnanie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti. Potrvá to približne 2 až 3 minúty.

Poznámka