preskočiť na hlavný text

Ak sa objaví chyba

Ak sa pri tlači objaví chyba, napríklad sa v tlačiarni minie alebo zasekne papier, automaticky sa zobrazí hlásenie s návodom na riešenie problému. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Ak sa objaví chyba, indikátor Alarm bude blikať na oranžovo a na obrazovke počítača sa zobrazí kód podpory (číslo chyby). Pri niektorých chybách budú striedavo blikať indikátory NAPÁJANIE (POWER) a Alarm. Skontrolujte stav indikátorov a hlásenie a vykonajte príslušné opatrenie na odstránenie chyby.

Kód podpory zodpovedajúci počtu bliknutí indikátora Alarm

Príklad 2 bliknutí:

(A) Bliká

(B) Zhasne

Počet bliknutí

Príčina

Kód podpory

Bliká 2-krát

V zadnom zásobníku nie je papier.

1000

Chýba zásobník diskov.

1001

Nie je vložený disk podporujúci tlač (BD, DVD, CD a pod.).

1002

Veľkosť papiera v nastaveniach papiera sa nezhoduje s veľkosťou vloženého papiera.

2100, 2101

Bliká 3-krát

Predný kryt je zatvorený.

1250

Papier sa zasekol v otvore na výstup papiera alebo v zadnom zásobníku.

1300

Bliká 4-krát

Ak indikátor na kazete s atramentom bliká, mohol sa minúť atrament.

1600

Kazeta s atramentom nie je vložená.

1660

Bliká 5-krát

Mohla sa poškodiť tlačová hlava.

1401, 1403, 1405

Bliká 6-krát

Počas prebiehajúcej tlače etikety disku uplynul určitý čas.

1830

Vodiaca lišta zásobníka diskov je zatvorená.

1850

Vodiaca lišta zásobníka diskov je otvorená.

1851

Zatvorila sa vodiaca lišta zásobníka diskov.

1855

Otvorila sa vodiaca lišta zásobníka diskov.

1856

Pri spustení tlače etikiet diskov je vodiaca lišta zásobníka diskov otvorená.

1857

Po výmene kazety s atramentom je otvorená vodiaca lišta zásobníka diskov.

1858

Bliká 7-krát

Niektoré tlačové kazety nie sú vložené v správnej polohe. (Indikátor na kazete s atramentom bliká.)

1680

Vložených je viacero kaziet s atramentom rovnakej farby. (Indikátor na kazete s atramentom bliká.)

1681

Bliká 8-krát

Absorbér odpadového atramentu je takmer plný.

1700, 1701

Bliká 11-krát

Automatické zarovnanie tlačovej hlavy zlyhalo.

2500

S aktuálnym nastavením tlače nie je možné spustiť tlač.

4103

Bliká 12-krát

Nemôžete tlačiť obsah služby CREATIVE PARK PREMIUM.

4100

Bliká 13-krát

Množstvo zostávajúceho atramentu nemožno správne určiť. (Indikátor na kazete s atramentom bliká.)

1683

Bliká 14-krát

Nemožno rozpoznať kazetu s atramentom.

1684

Bliká 15-krát

Nemožno rozpoznať kazetu s atramentom.

1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415

Bliká 16-krát

Atrament došiel. (Indikátor na kazete s atramentom bliká.)

1688

Bliká 21-krát

Tlačiareň nedokáže rozpoznať veľkosť papiera.

2103

Bliká 22-krát

Tlačiareň zistila, že sa papier vložil zarovnaný na jednu stranu.

2102

Kód podpory zodpovedajúci počtu striedavých bliknutí indikátora NAPÁJANIE (POWER) a indikátora Alarm

Príklad 2 bliknutí:

(A) Bliká

(B) Zhasne

Počet bliknutí

Príčina

Kód podpory

Bliká 2-krát

Vyskytla sa chyba tlačiarne.

5100

Bliká 7-krát

Vyskytla sa chyba tlačiarne.

5B00, 5B01

Bliká 10-krát

Vyskytla sa chyba, ktorá vyžaduje kontaktovanie servisného strediska.

B200

Iné prípady neuvedené vyššie

Vyskytla sa chyba tlačiarne.

5101, 5200, 5400, 5700, 5C00, 5C20, 6000, 6001, 6500, 6502, 6800, 6801, 6900, 6901, 6902, 6910, 6911, 6930, 6931, 6932, 6933, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6A80, 6A81, 6A90, C000

  • Ak sa kód podpory a hlásenie zobrazujú na obrazovke počítača:

    Obrázok: chybové hlásenie v systéme Windows

    * Obrazovka sa líši v závislosti od používaného operačného systému.

Poznámka

  • Opatrenia voči chybám s kódmi podpory môžete overiť v počítači vyhľadaním príslušného kódu podpory.

    Vyhľadávajte kliknutím sem

Podrobné informácie o odstránení chýb bez kódov podpory nájdete v časti Zobrazuje sa hlásenie.