preskočiť na hlavný text

Kontrola stavu atramentu pomocou indikátorov atramentu

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Otvorte vrchný kryt.

 3. Skontrolujte indikátor atramentu.

  Po kontrole stavu indikátora atramentu zatvorte vrchný kryt.

  • Indikátor atramentu svieti.

   Kazeta s atramentom je správne vložená.

  • Indikátor atramentu bliká.

   Bliká pomaly (v približne 3-sekundových intervaloch)

   ...... Opakovane

   Kazeta s atramentom obsahuje málo atramentu. Pripravte si novú kazetu s atramentom.

   Poznámka

   • Pri tlači na papier veľkosti A3 alebo väčšej sa môže minúť atrament. V dôsledku toho sa môžu výsledky tlače rozmazať alebo môžu obsahovať vodorovné biele pruhy.

   Bliká rýchlo (v približne 1-sekundových intervaloch)

   ...... Opakovane

   - Kazeta s atramentom nie je vložená správne.

   Alebo

   - Atrament došiel.

   Skontrolujte, či je kazeta s atramentom vložená v správnej polohe uvedenej na štítku na držiaku tlačovej hlavy. Ak indikátor bliká aj napriek správnej polohe kazety, vyskytla sa chyba a tlačiareň nemôže tlačiť. Skontrolujte indikátor Alarm na tlačiarni.

  • Indikátor atramentu nesvieti.

   Kazeta s atramentom nie je vložená správne alebo je vypnutá funkcia detekcie hladiny zostávajúceho atramentu. Ak kazeta s atramentom pevne nezapadla na miesto, skontrolujte, či je zo spodnej časti kazety s atramentom odstránený oranžový ochranný kryt. Potom zatláčajte na vrchnú časť kazety s atramentom, kým kazeta s atramentom nezapadne na miesto.

   Ak indikátor atramentu naďalej nesvieti aj po opätovnom vložení kazety s atramentom, vyskytla sa chyba a tlačiareň nemôže tlačiť. Skontrolujte indikátor Alarm na tlačiarni.

Poznámka