preskočiť na hlavný text

Čistenie tlačovej hlavy

Ak na vytlačenej vzorke na kontrolu dýz chýbajú čiary alebo ak obsahuje vodorovné biele pruhy, vyčistite tlačovú hlavu. Vyčistením tlačovej hlavy odstránite upchatie dýz a obnovíte stav tlačovej hlavy. Pri čistení tlačovej hlavy sa míňa atrament, preto tlačovú hlavu čistite iba v prípade potreby.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL), kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) raz neblikne na bielo, a potom tlačidlo ihneď uvoľnite.

  Tlačiareň začne čistiť tlačovú hlavu.

  Čistenie je dokončené, keď indikátor NAPÁJANIE (POWER) zabliká a potom sa rozsvieti na bielo.

  Kým tlačiareň neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti. Potrvá to približne 2 minúty.

 3. Skontrolujte stav tlačovej hlavy.

  Stav tlačovej hlavy skontrolujte vytlačením vzorky na kontrolu dýz.

Poznámka