preskočiť na hlavný text

Tlač vzorky na kontrolu dýz

Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýzy tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.

Poznámka

 • Ak je v kazete nedostatok atramentu, vzorka na kontrolu dýz sa nevytlačí správne. Vymeňte kazetu s atramentom, v ktorej je nedostatok atramentu.

Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Do zadného zásobníka vložte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

 3. Opatrne otvorte predný kryt a vytiahnite výstupný zásobník papiera.

  Dôležité

  • Ak je otvorená vodiaca lišta zásobníka diskov, zatvorte ju.
 4. Podržte tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL), kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) dvakrát nezabliká na bielo, a potom tlačidlo ihneď uvoľnite.

  Vytlačí sa vzorka na kontrolu dýz.

  Kým tlačiareň nedokončí tlač vzorky na kontrolu dýz, nevykonávajte iné činnosti.

 5. Prezrite vzorku na kontrolu dýz.