S503

Zarovnanie tlačovej hlavy

Ak sa rovné čiary vytlačia nezarovnané alebo ak je výsledok tlače neuspokojivý, upravte polohu tlačovej hlavy.

 Poznámka

 Ak je v kazete nedostatok atramentu, hárok na zarovnanie tlačovej hlavy sa nevytlačí správne. Vymeňte kazetu s atramentom, v ktorej je nedostatok atramentu.

Výmena kazety s atramentom

 Ak sa minul dodaný papier (Matte Photo Paper MP-101) alebo ak práve nie je k dispozícii príslušný originálny papier značky Canon, tlačovú hlavu môžete zarovnať manuálne pomocou obyčajného papiera.

Zo zariadenia

Manuálne zarovnanie tlačovej hlavy

Z počítača

Manuálne zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača

 Vzorka zarovnania tlačovej hlavy sa vytlačí v čiernej a modrej farbe.


Musíte si pripraviť: hárok papiera Matte Photo Paper MP-101 veľkosti A4 alebo Letter

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

  1. Do kazety (dolnej) vložte hárok dodaného papiera alebo papiera Matte Photo Paper MP-101 veľkosti A4 alebo Letter.

Papier vložte do kazety (dolnej) tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ (BELŠIA STRANA) SMEROVALA NADOL.

 Dôležité

 Na zarovnanie tlačovej hlavy nemožno použiť kazetu (hornú). Papier vložte do kazety (dolnej).

  1. Otvorte výstupný zásobník papiera.

(1) Uchopte obe strany výstupného zásobníka papiera a opatrne ho otvorte.

Pri otváraní výstupného zásobníka papiera sa automaticky vysunie vysúvacia časť výstupného zásobníka.

(2) Predĺžte podperu výstupného zásobníka.

  1. Automaticky nastavte polohu tlačovej hlavy.

(1) Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

(2) Vyberte možnosť Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

Displej LCD a ovládací panel

Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.

(3) Vyberte možnosť Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).

(4) Vyberte možnosť Automatické zarovnanie hlavy (Auto head alignment) a stlačte tlačidlo OK.

Obrázok: displej LCD

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

(5) Vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

Vytlačí sa hárok na zarovnanie tlačovej hlavy a automaticky sa nastaví poloha tlačovej hlavy.

Potrvá to približne 4 minúty.

 Dôležité

 Počas tlače neotvárajte kryt atramentu.

 Poznámka

 Ak automatické nastavenie polohy tlačovej hlavy zlyhá, na displeji LCD sa zobrazí chybové hlásenie.

Zobrazuje sa hlásenie

(6) Ak sa zobrazí hlásenie o dokončení, stlačte tlačidlo OK.

Opätovne sa zobrazí obrazovka Údržba (Maintenance).

 Poznámka

 Ak chcete získať prístup k iným dostupným funkciám, použite tlačidlá režimu alebo tlačidlo PONUKA (MENU).

 Ak ani po nastavení polohy tlačovej hlavy podľa uvedeného postupu nie sú výsledky tlače uspokojivé, nastavte polohu tlačovej hlavy manuálne.

Zo zariadenia

Manuálne zarovnanie tlačovej hlavy

Z počítača

Manuálne zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača

Na začiatok strany