S504

Manuálne zarovnanie tlačovej hlavy

Ak sa po automatickom nastavení polohy tlačovej hlavy vytlačia rovné čiary nezarovnané alebo ak sú výsledky tlače neuspokojivé, nastavte polohu tlačovej hlavy manuálne.

 Poznámka

 Podrobné informácie o automatickom nastavení polohy tlačovej hlavy nájdete v časti Zarovnanie tlačovej hlavy.

 Vzorka zarovnania tlačovej hlavy sa vytlačí v čiernej a modrej farbe.


Musíte si pripraviť: tri hárky obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

  1. Skontrolujte, či sú v kazete (dolnej) vložené aspoň tri hárky obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

  1. Otvorte výstupný zásobník papiera.

(1) Uchopte obe strany výstupného zásobníka papiera a opatrne ho otvorte.

Pri otváraní výstupného zásobníka papiera sa automaticky vysunie vysúvacia časť výstupného zásobníka.

(2) Predĺžte podperu výstupného zásobníka.

  1. Vytlačte vzorku zarovnania tlačovej hlavy.

(1) Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

(2) Vyberte možnosť Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

Displej LCD a ovládací panel

Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.

(3) Vyberte možnosť Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).

(4) Vyberte možnosť Manuálne zarovnanie hlavy (Manual head alignment) a stlačte tlačidlo OK.

Obrázok: displej LCD

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

 Poznámka

 Ak chcete vytlačiť a skontrolovať aktuálne hodnoty upravujúce polohu tlačovej hlavy, vyberte položku Tlačiť hodnotu na zarovn. hlavy (Print the head alignment value).

(5) Vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

Vytlačí sa vzorka zarovnania tlačovej hlavy.

 Dôležité

 Počas tlače neotvárajte kryt atramentu.

(6) Po zobrazení hlásenia Vytlačili sa vzorky správne? (Did the patterns print correctly?) skontrolujte, či sa vzorka vytlačila správne, vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa obrazovka, ktorá slúži na zadanie hodnôt upravujúcich polohu tlačovej hlavy.

Obrázok: displej LCD

  1. Pozrite sa na prvú vzorku a upravte polohu tlačovej hlavy.

(1) Skontrolujte vytlačené vzorky a pomocou tlačidiel Doľava Doprava zadajte číslo vzorky v stĺpci A, ktorá obsahuje najmenej viditeľné zvislé pruhy.

 Poznámka

 Ak je zložité vybrať najlepšiu vzorku, vyberte nastavenie, ktoré vytvára najmenej viditeľné zvislé pruhy.

(A) Najmenej viditeľné zvislé pruhy

(B) Najviac viditeľné zvislé pruhy

(2) Tento postup zopakujte aj pri zadávaní čísla vzorky zo stĺpcov B až H a potom stlačte tlačidlo OK.

V stĺpcoch G a H vyberte nastavenie, ktoré vytvára najmenej viditeľné vodorovné pruhy v mieste označenom šípkou.

 Poznámka

 Ak je zložité vybrať najlepšiu vzorku, vyberte nastavenie, ktoré vytvára najmenej viditeľné vodorovné pruhy.

(C) Najmenej viditeľné vodorovné pruhy

(D) Najviac viditeľné vodorovné pruhy

(3) Prečítajte si hlásenie a stlačte tlačidlo OK.

Vytlačí sa druhá vzorka.

 Dôležité

 Počas tlače neotvárajte kryt atramentu.

  1. Pozrite sa na druhú vzorku a upravte polohu tlačovej hlavy.

(1) Skontrolujte vytlačené vzorky a pomocou tlačidiel Doľava Doprava zadajte číslo vzorky v stĺpci I, ktorá obsahuje najmenej viditeľné zvislé pruhy.

 Poznámka

 Ak je zložité vybrať najlepšiu vzorku, vyberte nastavenie, ktoré vytvára najmenej viditeľné zvislé pruhy.

(E) Najmenej viditeľné zvislé pruhy

(F) Najviac viditeľné zvislé pruhy

(2) Tento postup zopakujte aj pri zadávaní čísla vzorky zo stĺpcov J až P a potom stlačte tlačidlo OK.

(3) Prečítajte si hlásenie a stlačte tlačidlo OK.

Vytlačí sa tretia vzorka.

 Dôležité

 Počas tlače neotvárajte kryt atramentu.

  1. Pozrite sa na tretiu vzorku a upravte polohu tlačovej hlavy.

(1) Skontrolujte vytlačené vzorky a pomocou tlačidiel Doľava Doprava zadajte číslo vzorky v stĺpci a, ktorá obsahuje najmenej viditeľné vodorovné pásy.

 Poznámka

 Ak je zložité vybrať najlepšiu vzorku, vyberte nastavenie, ktoré vytvára najmenej viditeľné vodorovné pásy.

(G) Najmenej viditeľné vodorovné pásy

(H) Najviac viditeľné vodorovné pásy

(2) Tento postup zopakujte aj pri zadávaní čísla vzorky zo stĺpcov b až h a potom stlačte tlačidlo OK.

Manuálne nastavenie polohy tlačovej hlavy je dokončené.

(3) Ak sa zobrazí hlásenie o dokončení, stlačte tlačidlo OK.

Opätovne sa zobrazí obrazovka Údržba (Maintenance).

 Poznámka

 Ak chcete získať prístup k iným dostupným funkciám, použite tlačidlá režimu alebo tlačidlo PONUKA (MENU).

Na začiatok strany