Údržba

Keď je tlač nejasná alebo sa tlačia nesprávne farby

Vykonávanie údržby z počítača

Čistenie zariadenia

Na začiatok strany