Tipy na zaručenie optimálnej kvality tlače

Užitočné informácie o atramente

Kľúčové body na úspešný priebeh tlače

Po vložení papiera nezabudnite vybrať nastavenia papiera

Zrušenie tlačovej úlohy

Ukladanie vytlačených obrázkov

Opatrenia pri manipulácii so zariadením

Hlavné opatrenia na zachovanie kvality tlače

Opatrenia na bezpečnú prepravu zariadenia

Na začiatok strany