S721

Užitočné informácie o atramente

Na aké rôzne účely okrem tlače sa atrament používa?

Atrament sa môže používať na iné účely než tlač. Atrament sa nepoužíva len na tlač, ale aj na čistenie tlačovej hlavy, čím sa zachováva optimálna kvalita tlače.

Zariadenie je vybavené funkciou automatického čistenia atramentových dýz, aby sa zabránilo ich upchatiu. Pri čistení sa z dýz pumpuje atrament. Pri čistení dýz sa spotrebuje iba malé množstvo atramentu.

Používa sa pri čiernobielej tlači farebný atrament?

V závislosti od typu papiera určeného na tlač alebo nastavení ovládača tlačiarne sa pri čiernobielej tlači môže spotrebúvať aj iný ako čierny atrament. Farebný atrament sa teda spotrebúva aj vtedy, keď tlačíte čiernobielo.

Na začiatok strany