S723

Po vložení papiera nezabudnite vybrať nastavenia papiera

Ak nastavenie typu média nezodpovedá vloženému papieru, výsledky tlače nemusia byť uspokojivé. Po vložení papiera preň vyberte vhodné nastavenie typu média.

Výsledky tlače nie sú uspokojivé


Existujú rôzne typy papiera: papier so špeciálnou vrstvou na povrchu určený na tlač fotografií v optimálnej kvalite alebo papier vhodný na tlač dokumentov.

Pre každý typ média sú určené špecifické predvolené nastavenia, napríklad používanie a vystrekovanie atramentu alebo vzdialenosť od dýz, takže pri tlači na daný typ môžete dosiahnuť optimálnu kvalitu obrazu.

Jednoduchým výberom príslušného typu média tak môžete pri tlači využívať najvhodnejšie nastavenia pre vložený typ média.

Na začiatok strany