S726

Hlavné opatrenia na zachovanie kvality tlače

Kľúčom pri tlači v optimálnej kvalite je zabránenie vyschnutiu a upchatiu tlačovej hlavy. Na zabezpečenie optimálnej kvality tlače sa vždy riaďte nasledujúcimi pravidlami.

Nikdy neodpájajte zástrčku napájacieho kábla, kým sa zariadenie napája!

Ak zariadenie vypnete pomocou tlačidla ZAP. (ON), zariadenie automaticky nasadí na tlačovú hlavu (dýzy) ochranné viečko, aby ju chránilo pred vyschnutím. Ak vytiahnete zástrčku napájacieho kábla z nástennej zásuvky ešte pred vypnutím napájania (kým svieti alebo bliká indikátor ZAP. (ON)), na tlačovú hlavu sa ochranné viečko nenasadí správne, čo spôsobí jej vyschnutie alebo upchatie.

Pri odpájaní zástrčky napájacieho kábla sa presvedčte, že nesvieti indikátor ZAP. (ON)

Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla

Tlačte pravidelne!

Tak ako vyschne a znehodnotí sa hrot zvýrazňovača, ktorý sa dlhší čas nepoužíva, dokonca aj keď je zakrytý, rovnako môže vyschnúť alebo sa upchať tlačová hlava, ak sa zariadenie dlhšie nepoužíva.

Odporúčame, aby ste zariadenie používali aspoň raz za mesiac.

 Poznámka

 Ak sa s vytlačenou oblasťou dostane do kontaktu voda alebo pot, alebo potriete vytlačenú oblasť zvýrazňovačom alebo farbou, v závislosti od typu papiera sa atrament môže rozmazať.

Na začiatok strany