S722

Kľúčové body na úspešný priebeh tlače

Pred tlačou skontrolujte stav zariadenia!

 Je tlačová hlava v poriadku?

Ak je dýza tlačovej hlavy upchatá, tlač bude nejasná a papier sa znehodnotí. Podľa vytlačenej vzorky na kontrolu dýz skontrolujte tlačovú hlavu.

Postup pri údržbe

 Neznečistilo sa vnútro zariadenia atramentom?

Po tlači na veľké množstvo papiera sa oblasť, cez ktorú sa papier podáva, môže znečistiť atramentom. Vyčistite vnútro zariadenia pomocou funkcie čistenia spodnej platne.

Čistenie vnútra zariadenia (čistenie spodnej platne)

Overte si spôsob správneho vkladania papiera!

 Je vložený papier správne otočený?

Papier vkladajte do zadného zásobníka tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA K VÁM.

Vkladanie papiera

 Nie je papier zvlnený?

Zvlnenie spôsobí zaseknutie papiera. Zvlnený papier vyrovnajte a potom ho znova vložte.

Odsek „Vyrovnajte zvlnenie a vložte papier.“ v časti Na papieri sú šmuhy/Vytlačený povrch je poškriabaný.

Na začiatok strany