S725

Opatrenia pri manipulácii so zariadením

Na kryt dokumentov neklaďte žiadne predmety!

Na kryt dokumentov neklaďte žiadne predmety. Po otvorení krytu dokumentov spadnú do zadného zásobníka a spôsobia poruchu zariadenia. Zariadenie navyše položte na miesto, kde naň nebudú padať predmety.

Na začiatok strany