preskočiť na hlavný text

Pohľad spredu

(1) vrchný kryt
Otvorte ho pri výmene kazety s atramentom alebo odstraňovaní zaseknutého papiera vnútri tlačiarne.
(2) podpera papiera
Ak chcete papier vložiť do zadného zásobníka, predĺžte ju.
(3) zadný zásobník

Sem vložte papier. Naraz možno vložiť jeden alebo viacero hárkov rovnakej veľkosti a typu papiera, ktoré sa však automaticky budú podávať po jednom.

(4) vodiace lišty papiera
Zarovnajte ich s bočnými hranami balíka papiera.
(5) predný kryt
Otvorením pred tlačou vytiahnite výstupný zásobník papiera.
(6) výstupný zásobník papiera
Vysunie sa sem vytlačený papier. Pred tlačou ho otvorte.
(7) vodiaca lišta zásobníka diskov
Pripojte k nej zásobník diskov. Používajte ho pri tlači na disky podporujúce tlač. Pri bežnom používaní ho nechajte zatvorený.
 • * Kvôli názornosti sú na predchádzajúcom obrázku všetky indikátory znázornené ako rozsvietené.
(8) Tlačidlo ZAP. (ON)

Stlačením zapnete alebo vypnete napájanie.

(9) Indikátor NAPÁJANIE (POWER)

Po zapnutí zariadenia začne blikať a potom ostane svietiť na bielo.

Poznámka

 • Pomocou indikátorov NAPÁJANIE (POWER)Alarm môžete skontrolovať stav tlačiarne.

  • Indikátor NAPÁJANIE (POWER) nesvieti: napájanie je vypnuté.
  • Indikátor NAPÁJANIE (POWER) svieti na bielo: tlačiareň je pripravená na tlač.
  • Indikátor NAPÁJANIE (POWER) bliká na bielo: tlačiareň sa pripravuje na tlač alebo prebieha tlač.
  • Indikátor Alarm bliká na oranžovo: vyskytla sa chyba a tlačiareň nie je pripravená na tlač.
  • Indikátory striedavo blikajú – indikátor NAPÁJANIE (POWER) na bielo a indikátor Alarm na oranžovo: pravdepodobne sa vyskytla chyba, ktorá vyžaduje kontaktovanie servisného strediska.
(10) Indikátor Alarm
Keď sa vyskytne chyba, svieti alebo bliká na oranžovo.
(11) Tlačidlo POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ (RESUME/CANCEL)
Stlačením zrušíte prebiehajúcu tlačovú úlohu. Po vyriešení problému s tlačiarňou môžete stlačením tohto tlačidla zrušiť stav chyby tlačiarne a obnoviť tlač.
(12) Tlačidlo Wi-Fi/Indikátor Wi-Fi

Podržaním automaticky nastavíte pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN.

V závislosti od stavu bezdrôtovej siete LAN svieti alebo bliká na modro.

Svieti:
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN je aktivované.
Bliká:
Prebieha tlač alebo skenovanie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Bliká aj počas konfigurácie pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN.