preskočiť na hlavný text

Zapnutie a vypnutie tlačiarne

Zapnutie tlačiarne

 1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite tlačiareň.

  Indikátor NAPÁJANIE (POWER) zabliká a potom ostane svietiť na bielo.

  Poznámka

  • Po zapnutí tlačiarne môže chvíľu trvať, kým tlačiareň spustí tlač.
  • Ak indikátor Alarm bliká na oranžovo, pozrite si časť Ak sa objaví chyba.
  • Tlačiareň môžete nastaviť tak, aby sa automaticky zapínala v prípade, že sa z počítača pripojeného prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej siete spustí tlač. Táto funkcia je predvolene vypnutá.

Vypnutie tlačiarne

 1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite tlačiareň.

  Keď indikátor NAPÁJANIE (POWER) prestane blikať, tlačiareň je vypnutá.

  Dôležité

  Poznámka

  • Tlačiareň môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypínala v prípade, že sa v určitom časovom intervale neodošlú do tlačiarne žiadne tlačové úlohy. Toto nastavenie je predvolené.