preskočiť na hlavný text

Kontrola zapnutia tlačiarne

Keď je tlačiareň zapnutá, indikátor NAPÁJANIE (POWER) svieti na bielo.

Poznámka

  • Po zapnutí tlačiarne môže chvíľu trvať, kým tlačiareň spustí tlač.