preskočiť na hlavný text

Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla

Pri odpájaní napájacieho kábla postupujte nasledujúcim spôsobom.

Dôležité

  • Po odpojení napájacieho kábla stlačte tlačidlo ZAP. (ON) a uistite sa, že nesvieti indikátor NAPÁJANIE (POWER). Ak napájací kábel odpojíte, kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) svieti alebo bliká na bielo, tlačová hlava môže zaschnúť alebo sa upchať a môže sa tiež znížiť kvalita tlače.
  1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite tlačiareň.

  2. Uistite sa, že nesvieti indikátor NAPÁJANIE (POWER).

  3. Odpojte napájací kábel.

    Technické parametre napájacieho kábla sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti použitia.