preskočiť na hlavný text

Vkladanie obyčajného alebo fotografického papiera

Môžete vložiť obyčajný alebo fotografický papier.

Dôležité

 • Ak na skúšobnú tlač nastriháte obyčajný papier na malú veľkosť, napríklad 10 x 15 cm (4 x 6 palca) alebo 13 x 18 cm (5 x 7 palca), môže dôjsť k zaseknutiu papiera.

Poznámka

 • Pri tlači fotografií sa odporúča používať originálny fotografický papier od spoločnosti Canon.

  Podrobné informácie o originálnom papieri od spoločnosti Canon nájdete v časti Použiteľné typy médií.

 • Možno použiť univerzálny kopírovací papier.

  Informácie o veľkosti strany a hmotnosti papiera použiteľného v tejto tlačiarni nájdete v časti Použiteľné typy médií.

 1. Pripravte papier.

  Zarovnajte okraje papiera. Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho.

  Poznámka

  • Pred vložením úhľadne zarovnajte okraje papiera. Ak papier vložíte bez zarovnania okrajov, môže sa zaseknúť.
  • Ak je papier zvlnený, chyťte skrútené rohy a jemne ich ohýbajte v opačnom smere, kým sa papier úplne nevyrovná.

   Podrobné informácie o spôsobe vyrovnávania zvlneného papiera nájdete v odseku „Vyrovnajte zvlnenie a vložte papier.“ v časti Na papieri sú šmuhy/Vytlačený povrch je poškriabaný.

  • Ak používate papier Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, hárky vkladajte jednotlivo bez ich úpravy aj v prípade, že sú zvlnené. Ak tento papier zviniete, aby ste ho vyrovnali, povrch papiera môže popraskať, čím sa zníži kvalita tlače.
 2. Vložte papier.

  1. Otvorte podperu papiera a vytiahnite ju.

  2. Opatrne otvorte predný kryt.

   Dôležité

   • Ak je otvorená vodiaca lišta zásobníka diskov (A), zatvorte ju.
  3. Vytiahnite výstupný zásobník papiera.

  4. Posunutím roztvorte vodiace lišty papiera (B) a vložte papier do stredu zadného zásobníka tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA K VÁM.

  5. Posunutím zarovnajte vodiace lišty papiera (B) s bočnými hranami balíka papiera.

   Vodiace lišty papiera neposúvajte príliš veľkou silou. Papier by sa nemusel správne podávať.

   Dôležité

   • Papier vždy vkladajte v orientácii na výšku (C). Vloženie papiera v orientácii na šírku (D) môže spôsobiť jeho zaseknutie.

   Poznámka

   • Dajte pozor, aby balík papiera výškou nepresahoval značku limitu vkladania papiera (E).

Poznámka

 • Po vložení papiera vyberte na obrazovke s nastaveniami tlače v ovládači tlačiarne veľkosť a typ vloženého papiera.