preskočiť na hlavný text

Použiteľné typy médií

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky tlače, vyberte papier vhodný na danú tlač. Spoločnosť Canon ponúka rôzne typy papiera, ktoré umocňujú zábavu pri tlači (napríklad nálepky), ako aj papier na tlač fotografií a dokumentov. Na tlač dôležitých fotografií odporúčame používať originálny papier od spoločnosti Canon.

Typy médií

Komerčne dostupný papier

 • Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)*1
 • Obálky*2

Originálny papier od spoločnosti Canon

Číslo modelu originálneho papiera od spoločnosti Canon je uvedené v zátvorkách. Podrobné informácie o strane určenej na tlač a poznámky k manipulácii s papierom nájdete v príručke dodanej s papierom. Informácie o dostupných veľkostiach papiera pre každý originálny papier Canon nájdete na našej webovej stránke.

Poznámka

 • Niektoré typy originálneho papiera od spoločnosti Canon nemožno zakúpiť vo všetkých krajinách alebo oblastiach. V USA sa papier nepredáva podľa čísla modelu. Papier kupujte podľa názvu.

Papier na tlač fotografií:

 • Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
 • Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501/GP-601>
 • Photo Paper Glossy <GP-601>
 • Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
 • Photo Paper Pro Luster <LU-101>
 • Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
 • Matte Photo Paper <MP-101>

Papier na tlač obchodných dokumentov:

 • High Resolution Paper <HR-101N>*2

Papier na vytváranie vlastných výtlačkov:

 • T-Shirt Transfers <TR-301>*2
 • Photo Stickers <PS-101>
 • *1 Možno použiť 100-percentne recyklovaný papier.
 • *2 Tlač na tento papier pomocou digitálneho fotoaparátu sa nepodporuje.

Poznámka

Veľkosti strán

Môžete používať nasledujúce veľkosti strán.

Poznámka

 • Tlač na nasledujúce veľkosti papiera pomocou digitálneho fotoaparátu sa nepodporuje.

  • B4, B5, A5, Legal, 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palca), a obálky

Štandardné veľkosti:

 • Letter
 • Legal
 • 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palca)
 • A5
 • A4
 • A3
 • A3+
 • B5
 • B4
 • 10 x 15 cm (4 x 6 palca)
 • 13 x 18 cm (5 x 7 palca)
 • 20 x 25 cm (8 x 10 palca)
 • 25 x 30 cm (10 x 12 palca)
 • Obálka DL
 • Obálka Com 10

Neštandardné veľkosti:

Na papier neštandardnej veľkosti môžete tlačiť v rámci nasledujúceho rozsahu.

 • Minimálna veľkosť: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 palca)
 • Maximálna veľkosť: 329,0 x 676,0 mm (12,95 x 26,61 palca)

Hmotnosť papiera

Môžete používať papier s nasledujúcou hmotnosťou.

 • 64 až 105 g /m2 (17 až 28 lb) (obyčajný papier s výnimkou originálneho papiera od spoločnosti Canon)

* Môžete používať špeciálny papier inej značky ako Canon s hmotnosťou až do 200 g /m2 (53 lb).

Nepoužívajte ťažší ani ľahší papier (s výnimkou originálneho papiera od spoločnosti Canon), pretože sa môže zaseknúť v tlačiarni.

Poznámky ku skladovaniu papiera

 • Tesne pred tlačou vyberte z balenia len potrebný počet hárkov papiera.
 • Pokiaľ netlačíte, vložte nepoužitý papier späť do balenia a skladujte ho na rovnom povrchu, aby sa nezvlnil. Skladujte ho na mieste, ktoré je chránené pred teplom, vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.