preskočiť na hlavný text

Pred tlačou na papier na výtvarné umenie

Ak používate papier na výtvarné umenie, môže naň nasadať prach. Preto sa odporúča, aby ste z papiera na výtvarné umenie odstránili prach tesne pred tlačou.

Budete potrebovať mäkkú kefku so štetinami (alebo podobnú kefku používanú na čistenie kancelárskych automatických zariadení).

Čím bude kefka širšia, tým bude účinnejšia.

Vhodné sú mäkké kefky vyrobené z polypropylénu, polyetylénu, konských alebo kozích chlpov.

Dôležité

 • Nepoužívajte kefky znázornené nižšie. Mohli by ste poškodiť tlačový povrch.

  Nevhodné sú kefky vyrobené z tvrdých materiálov, tkanín alebo flanelu, lepkavých a brúsnych materiálov.

Postup odstránenia prachu:

 1. Skontrolujte, či kefka nie je mokrá a či sa na nej nenachádzajú nečistoty alebo prach.

 2. Jedným smerom opatrne okefujte celý tlačový povrch.

  Dôležité

  • Dbajte na to, aby ste papier kefovali po celej dĺžke. Nezačínajte ho kefovať v strede ani sa v jeho polovici nezastavujte.
  • Dbajte na to, aby ste sa tlačového povrchu dotýkali čo najmenej.
 3. Postup odstraňovania prachu z papiera dokončite okefovaním papiera v opačnom smere odvrchu po spodok.