preskočiť na hlavný text

Veľkosti papiera na výtvarné umenie

Ak v ovládači tlačiarne vyberiete veľkosť papiera určenú pre papier na výtvarné umenie, nastaví sa hranica, ktorá zabráni tlači za okraje 35 mm (1,38 palca) od vrchnej a spodnej hrany papiera. Odporúčame, aby ste pred tlačou skontrolovali oblasť tlače na obrazovke s ukážkou.

A4/A3/A3+

Veľkosť Odporúčaná oblasť tlače (šírka x výška)
A4 (papier na výtvarné umenie, okraj 35 mm (1,38 palca)) 203,2 x 227,0 mm (8,00 x 8,94 palca)
A3 (papier na výtvarné umenie, okraj 35 mm (1,38 palca)) 290,2 x 350,0 mm (11,43 x 13,78 palca)
A3+ (papier na výtvarné umenie, okraj 35 mm (1,38 palca)) 322,2 x 413,0 mm (12,69 x 16,26 palca)

Odporúčaná oblasť tlače

  • (A) 35,0 mm (1,38 palca)
  • (B) 35,0 mm (1,38 palca)
  • (C) 3,4 mm (0,13 palca)
  • (D) 3,4 mm (0,13 palca)

Letter

Veľkosť Odporúčaná oblasť tlače (šírka x výška)
Letter (papier na výtvarné umenie, okraj 35 mm (1,38 palca)) 203,2 x 209,4 mm (8,00 x 8,24 palca)

Odporúčaná oblasť tlače

  • (A) 35,0 mm (1,38 palca)
  • (B) 35,0 mm (1,38 palca)
  • (C) 6,4 mm (0,25 palca)
  • (D) 6,3 mm (0,25 palca)