preskočiť na hlavný text

Vkladanie obálok

Môžete vkladať obálky typu DL a Com 10.

Pri správnom nastavení ovládača tlačiarne sa adresa automaticky otočí a vytlačí podľa orientácie obálky.

Dôležité

 • Tlač obálok pomocou digitálneho fotoaparátu sa nepodporuje.
 • Nepoužívajte nasledujúce obálky. Mohli by sa zaseknúť v tlačiarni alebo spôsobiť poruchu tlačiarne.

  • Obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom,
  • Obálky s dvojitými chlopňami,
  • Obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.
 1. Pripravte obálky.

  • Zatlačte na všetky štyri rohy a okraje obálok a vyrovnajte ich.

  • Ak sú obálky zvlnené, chyťte ich za oba protiľahlé konce a jemne ich ohnite v opačnom smere.

  • Ak je roh chlopne na obálke zložený, vyrovnajte ho.
  • Pomocou pera pritlačte vstupný okraj obálky a vyrovnajte ohyb.

   Obrázky znázornené vyššie zobrazujú bočný pohľad na vstupný okraj obálky.

  Dôležité

  • Ak nie sú obálky ploché alebo ak ich okraje nie sú zarovnané, môžu sa v tlačiarni zaseknúť. Skontrolujte, či zvlnenia ani bubliny nepresahujú 3 mm (0,1 palca).
 2. Vložte obálky.

  1. Otvorte podperu papiera a vytiahnite ju.

  2. Opatrne otvorte predný kryt.

   Dôležité

   • Ak je otvorená vodiaca lišta zásobníka diskov (A), zatvorte ju.
  3. Vytiahnite výstupný zásobník papiera.

  4. Posunutím roztvorte vodiace lišty papiera (B) a vložte papier do stredu zadného zásobníka tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA K VÁM.

   Prehnutá chlopňa obálky bude na ľavej strane smerovať nahor.

   Naraz možno vložiť maximálne 10 obálok.

  5. Posunutím zarovnajte vodiace lišty papiera (B) s bočnými hranami obálok.

   Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na obálky príliš natesno. Obálky by sa nemuseli správne podávať.

   • (C) Zadná strana
   • (D) Strana s adresou

   Poznámka

   • Dajte pozor, aby obálky výškou nepresahovali značku limitu vkladania papiera (E).

Poznámka

 • Po vložení obálok vyberte na obrazovke s nastaveniami tlače v ovládači tlačiarne veľkosť a typ vložených obálok.