preskočiť na hlavný text

Postup pri údržbe

Ak sú výsledky tlače rozmazané, s nesprávnymi farbami alebo neuspokojivé (napríklad rovné čiary na výtlačku sú nezarovnané), vykonajte údržbu podľa nasledujúceho postupu.

Dôležité

 • Kazetu FINE nevyplachujte ani neutierajte. Môžete tým spôsobiť problémy s kazetou FINE.

Poznámka

Ak sú výsledky tlače rozmazané alebo nerovnomerné:

 1. Krok č. 1 Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.

  Z tlačiarne

  Z počítača

 2. Krok č. 2 Prezrite vzorku na kontrolu dýz.

  Ak na vzorke chýbajú čiary alebo vzorka obsahuje vodorovné biele pruhy:

 3. Krok č. 3 Vyčistite tlačovú hlavu.

  Z tlačiarne

  Z počítača

  Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz: Krok č. 1

  Ak sa problém nevyriešil ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy:

 4. Krok č. 4 Hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.

  Z počítača

  Ak sa problém nevyriešil, vypnite zariadenie a po 24 hodinách vykonajte nové hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.

  Ak sa problém stále nevyriešil:

 5. Krok č. 5 Vymeňte kazetu FINE.

Poznámka

 • Ak sa problém nevyriešil ani po výmene kazety FINE, obráťte sa na servisné stredisko.

Ak výsledky tlače nie sú rovnomerné, napríklad rovné čiary nie sú zarovnané:

 1. Krok Zarovnajte tlačovú hlavu.

  Z počítača