preskočiť na hlavný text

Tlač vzorky na kontrolu dýz

Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýzy tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.

Poznámka

  • Ak je v kazete nedostatok atramentu, vzorka na kontrolu dýz sa nevytlačí správne. Vymeňte kazetu FINE, v ktorej je nedostatok atramentu.

Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

  2. Do zadného zásobníka vložte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

  3. Vytiahnite výstupný zásobník papiera a jeho vysúvaciu časť.

  4. Podržte tlačidlo ZAP./POKRAČOVAŤ (ON/RESUME), kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) dvakrát nezabliká na zeleno, a potom tlačidlo ihneď uvoľnite.

    Vytlačí sa vzorka na kontrolu dýz.

    Kým tlačiareň nedokončí tlač vzorky na kontrolu dýz, nevykonávajte iné činnosti.

  5. Prezrite vzorku na kontrolu dýz.