preskočiť na hlavný text

Čistenie tlačovej hlavy

Ak na vytlačenej vzorke na kontrolu dýz chýbajú čiary alebo ak obsahuje vodorovné biele pruhy, vyčistite tlačovú hlavu. Vyčistením tlačovej hlavy odstránite upchatie dýz a obnovíte stav tlačovej hlavy. Pri čistení tlačovej hlavy sa míňa atrament, preto tlačovú hlavu čistite iba v prípade potreby.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Podržte tlačidlo ZAP./POKRAČOVAŤ (ON/RESUME), kým indikátor NAPÁJANIE (POWER) jedenkrát nezabliká na zeleno, a potom tlačidlo ihneď uvoľnite.

  Tlačiareň začne čistiť tlačovú hlavu.

  Čistenie sa dokončí, keď indikátor NAPÁJANIE (POWER) zabliká a potom sa rozsvieti na zeleno.

  Kým tlačiareň neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti. Potrvá to približne 30 sekúnd.

 3. Skontrolujte stav tlačovej hlavy.

  Ak chcete skontrolovať stav tlačovej hlavy, vytlačte vzorku na kontrolu dýz.

Poznámka