Príručka online

- PRO-1 series -

Môžete zobraziť príručku pre váš produkt.

Užitočné funkcie dostupné v tlačiarni Riešenie problémov Prehľad tlačiarne
(vrátane správnej starostlivosti a zmien nastavení)
Tlač
Môžete tlačiť údaje uložené v počítači alebo mobilnom telefóne a môžete tlačiť aj priamo zo zariadenia.
Sprievodca tlačou digitálnych fotografií
Môžete si pozrieť spôsoby vytvárania zdokonalených fotografií pomocou funkcií tlačiarne.
Na začiatok strany