CN001W

Okno používané pri vysvetľovaní ovládania

V tejto príručke sa väčšina úkonov opisuje na základe okien zobrazovaných pri používaní operačného systému Windows 7 operating system Home Premium (v ďalšom texte označovaného ako systém Windows 7).

Na začiatok strany