Prehľad tlačiarne

Hlavné súčasti a základné úkony

Hlavné súčasti

Informácie o zdroji napájania tlačiarne

Vkladanie papiera

Vkladanie papiera

Umiestnenie disku podporujúceho tlač

Výmena kazety s atramentom

Výmena kazety s atramentom

Kontrola stavu atramentu

Údržba

Keď je tlač nejasná alebo sa tlačia nesprávne farby

Vykonávanie údržby z počítača

Čistenie tlačiarne

Zmena nastavení tlačiarne

Zmena nastavení tlačiarne z počítača

Informácie o sieťovom pripojení

Užitočné informácie o sieťovom pripojení

Sieťová komunikácia

Zmena a potvrdenie sieťových nastavení

Obrazovky sieťového pripojenia v aplikácii IJ Network Tool

Ďalšie obrazovky v aplikácii IJ Network Tool

Príloha k sieťovej komunikácii

Tipy na zaručenie optimálnej kvality tlače

Užitočné informácie o atramente

Kľúčové body na úspešný priebeh tlače

Po vložení papiera nezabudnite vybrať nastavenia papiera

Zrušenie tlačovej úlohy

Opatrenia pri manipulácii s tlačiarňou

Hlavné opatrenia na zachovanie kvality tlače

Opatrenia na bezpečnú prepravu tlačiarne

Zákonné obmedzenia týkajúce sa používania výrobku a obrázkov

Technické parametre

Na začiatok strany