Zmena a potvrdenie sieťových nastavení

IJ Network Tool

Zmena nastavení na karte Bezdrôtová sieť LAN

Zmena podrobných nastavení kľúča WEP

Zmena podrobných nastavení kľúča WPA alebo WPA2

Zmena nastavení na karte Káblová sieť LAN

Zmena nastavení na karte Heslo správcu

Sledovanie stavu bezdrôtovej siete

Zavedenie sieťových nastavení zariadenia

Zobrazenie zmenených nastavení

Na začiatok strany