NW012W

Zavedenie sieťových nastavení zariadenia

Dôležité
 • Zavedenie vymaže všetky sieťové nastavenia v zariadení, čo môže znemožniť tlač, skenovanie alebo faxovanie z počítača prostredníctvom siete. Ak chcete zariadenie používať prostredníctvom siete, vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku.

 1. Spustite aplikáciu IJ Network Tool.

  Spustenie aplikácie IJ Network Tool

 2. V časti Tlačiarne: (Printers:) vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. Z ponuky Nastavenia (Settings) vyberte položku Údržba... (Maintenance...)

  Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).

 4. Kliknite na tlačidlo Inicializovať (Initialize).

  Obrázok: obrazovka Maintenance
 5. Po zobrazení obrazovky s potvrdením kliknite na tlačidlo Áno (Yes).

  Obrázok: obrazovka Maintenance

  Zavedú sa sieťové nastavenia tlačiarne.

  Počas zavádzania nevypínajte tlačiareň.

  Po dokončení zavádzania kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa bude zavádzanie vykonávať pri pripojení prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN, nastane prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku.

Poznámka
 • Po zavedení nastavení siete LAN môžete sieťové nastavenia tlačiarne zmeniť pomocou aplikácie IJ Network Tool prostredníctvom rozhrania USB. Ak chcete pomocou aplikácie Canon IJ Network Tool zmeniť sieťové nastavenia, najprv aktivujte bezdrôtovú sieť LAN.

Na začiatok strany