Obrazovky sieťového pripojenia v aplikácii IJ Network Tool

Obrazovka aplikácie Canon IJ Network Tool

Obrazovka Konfigurácia

Karta Bezdrôtová sieť LAN

Obrazovka Hľadať

Obrazovka Podrobnosti o WEP

Obrazovka Podrobnosti o WPA

Obrazovka Podrobnosti o WPA2

Obrazovka Kontrola typu overovania

Obrazovka PSK: nastavenie prístupovej frázy a dynamického šifrovania

Obrazovka Kontrola informácií o nastavení

Karta Káblová sieť LAN

Karta Heslo správcu

Obrazovka Informácie o sieti

Karta Riadenie prístupu

Obrazovky Upraviť dostupnú adresu MAC a Pridať dostupnú adresu MAC

Obrazovky Upraviť dostupnú adresu IP a Pridať dostupnú adresu IP

Na začiatok strany