S509

Čistenie vnútra zariadenia (čistenie spodnej platne)

Odstráňte škvrny zvnútra zariadenia. Ak sa zašpiní vnútro zariadenia, môže sa zašpiniť aj vytlačený papier, preto sa odporúča pravidelné čistenie.


Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter*

* Použite nový hárok papiera.

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

  1. Vyčistite vnútro zariadenia.

(1) Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

(2) Vyberte možnosť Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

Displej LCD a ovládací panel

Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.

(3) Vyberte možnosť Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).

(4) Vyberte možnosť Čistenie spodnej platne (Bottom plate cleaning) a stlačte tlačidlo OK.

Obrázok: displej LCD

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

(5) Vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

(6) Podľa hlásenia vyberte z kazety (dolnej) všetok papier a stlačte tlačidlo OK.

(7) Preložte hárok obyčajného papiera formátu A4 alebo Letter po šírke na polovicu a potom ho znovu rozložte.

(8) Preložte jednu stranu roztvoreného papiera znova na polovicu, pričom hranu zarovnajte so stredovým záhybom. Potom papier rozložte a stlačte tlačidlo OK.

(9) Vložte iba tento hárok papiera do kazety (dolnej) tak, aby vystupujúce strany záhybov smerovali nahor a hrana polovice papiera bez záhybov smerovala k vzdialenejšej strane.

(10) Uchopte obe strany výstupného zásobníka papiera a opatrne ho otvorte.

Pri otváraní výstupného zásobníka papiera sa automaticky vysunie vysúvacia časť výstupného zásobníka.

(11) Predĺžte podperu výstupného zásobníka.

(12) Stlačte tlačidlo OK.

Papier pri prechádzaní zariadením vyčistí vnútro zariadenia.

Skontrolujte zložené časti vysunutého papiera. Ak sú špinavé od atramentu, opätovne vykonajte čistenie spodnej platne.

(13) Ak sa zobrazí hlásenie o dokončení, stlačte tlačidlo OK.

Opätovne sa zobrazí obrazovka Údržba (Maintenance).


Ak sa po opätovnom čistení problém nevyrieši, môžu byť znečistené výčnelky vo vnútri zariadenia. Vyčistite ich podľa pokynov.

Čistenie výčnelkov vnútri zariadenia

 Poznámka

 Ak chcete získať prístup k iným dostupným funkciám, použite tlačidlá režimu alebo tlačidlo PONUKA (MENU).

 Pri opätovnom čistení spodnej platne použite nový hárok papiera.

Na začiatok strany