S602

Čistenie výčnelkov vnútri zariadenia

 Dôležité

 Pred čistením vždy vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej siete.

- Zariadenie nemožno vypnúť, kým odosiela alebo prijíma fax. Nemožno ho vypnúť ani v prípade, že sú v pamäti zariadenia uložené neodoslané faxy. Skôr ako odpojíte zástrčku napájacieho kábla, skontrolujte, či zariadenie odoslalo alebo prijalo všetky faxy.

- Vypnuté zariadenie nemôže odosielať ani prijímať faxy.

- Po odpojení zástrčky napájacieho kábla sa vynulujú nastavenia dátumu a času a stratia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia. Skôr ako odpojíte zástrčku napájacieho kábla, odošlite alebo vytlačte dôležité dokumenty, prípadne ich uložte na disk USB flash.


Musíte si pripraviť: vatový tampón


Ak sú výčnelky vnútri zariadenia znečistené, vatovým tampónom alebo podobným materiálom z nich zotrite atrament.

Na začiatok strany