S403

Postup pri údržbe

Ak sú výsledky tlače rozmazané alebo sa farby netlačia správne, dýza tlačovej hlavy je pravdepodobne upchatá. Podľa nasledujúceho postupu vytlačte vzorku na kontrolu dýz, skontrolujte stav dýzy tlačovej hlavy a potom vyčistite tlačovú hlavu.

Ak sa rovné čiary vytlačia nezarovnané alebo ak je výsledok tlače neuspokojivý, zarovnaním tlačovej hlavy môžete zlepšiť kvalitu tlače.

 Dôležité

 Tlačovú hlavukazetu s atramentom nevyplachujte ani neutierajte. Môžete tým spôsobiť problémy s tlačovou hlavoukazetou s atramentom.

 Poznámka

Pred vykonaním údržby

 Skontrolujte, či na kazete s atramentom neostala oranžová ochranná páska.

 Otvorte kryt atramentu a skontrolujte, či indikátor na kazete s atramentom svieti načerveno. Ak indikátor bliká alebo nesvieti, vykonajte príslušné opatrenia.

Kontrola stavu atramentu pomocou indikátorov atramentu

 Zvýšením kvality tlače v nastaveniach ovládača tlačiarne môžete zlepšiť výsledky tlače.

Zmena kvality tlače a korekcia obrazových údajov


Ak sú výsledky tlače rozmazané alebo nerovnomerné:

Krok č. 1

Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.

Zo zariadenia

Tlač vzorky na kontrolu dýz

Z počítača

Tlač vzorky na kontrolu dýz pomocou počítača

Prezrite vzorku na kontrolu dýz.

Prezeranie vzorky na kontrolu dýz

Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.

Ak na vzorke chýbajú čiary alebo vzorka obsahuje vodorovné biele pruhy:

Krok č. 2

Vyčistite tlačovú hlavu.

Zo zariadenia

Čistenie tlačovej hlavy

Z počítača

Čistenie tlačových hláv z počítača

Ak sa problém nevyriešil ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy:

 

 

Krok č. 3

Hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.

Zo zariadenia

Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy

Z počítača

Čistenie tlačových hláv z počítača

 

 Poznámka

 Pokiaľ ste vykonali krok č. 3 tohto postupu, no problém sa nevyriešil, vypnite zariadenie a po 24 hodinách vykonajte nové hĺbkové čistenie tlačovej hlavy. Pri vypínaní zariadenia neodpájajte zástrčku napájacieho kábla.

Ak problém naďalej pretrváva, tlačová hlava je zrejme poškodená. Obráťte sa na servisné stredisko.


Ak výsledky tlače nie sú rovnomerné, napríklad rovné čiary nie sú zarovnané:

Zarovnajte tlačovú hlavu.

Zo zariadenia

Zarovnanie tlačovej hlavy

Z počítača

Zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača

 

 

Na začiatok strany