S006

Zdroje papiera na vkladanie papiera

Zariadenie obsahuje dva zdroje na podávanie papiera: kazetu (hornú)kazetu (dolnú).

Používaný zdroj papiera závisí od veľkosti strany a typu média.

Použiteľné typy médií

 Poznámka

 Pri tlači vyberte správnu veľkosť strany a typ média. Ak vyberiete nesprávnu veľkosť papiera alebo typ média, zariadenie môže papier podať z nesprávneho zdroja papiera alebo nemusí tlačiť v správnej kvalite.

Podrobné informácie o vkladaní papiera do oboch zdrojov papiera nájdete nižšie.

Vkladanie papiera malej veľkosti

Vkladanie papiera veľkej veľkosti

Vkladanie obálok

Vkladanie fotografického papiera malej veľkosti do kazety (hornej)

Ak používate fotografický papier malej veľkosti, napríklad 10 x 15 cm (4 x 6 palca) alebo 13 x 18 cm (5 x 7 palca), vložte ho do kazety (hornej).

Ak v nastaveniach tlače na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne vyberiete veľkosť strany 10 x 15 cm (4 x 6 palca) alebo 13 x 18 cm (5 x 7 palca), zariadenie bude fotografický papier automaticky podávať z kazety (hornej).

(A) Fotografický papier (veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) alebo 13 x 18 cm (5 x 7 palca))

Vkladanie fotografického alebo obyčajného papiera veľkej veľkosti a obálok do kazety (dolnej)

Ak používate fotografický alebo obyčajný papier veľkej veľkosti, napríklad A4, B5, A5 alebo Letter, vložte ho do kazety (dolnej). Do kazety (dolnej) môžete vkladať aj obálky.

Ak v nastaveniach tlače na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne vyberiete veľkosť strany A4, B5, A5 alebo Letter, zariadenie bude papier automaticky podávať z kazety (dolnej).

(B) Fotografický papier (veľkosti A4, 20 x 25 cm (8 x 10 palca) alebo Letter)

(C) Obyčajný papier (veľkosti A4, B5, A5, Letter alebo Legal)

(D) Obálky

Vkladanie papiera so stranou určenou na tlač smerom nadol

Ak je na tlač určená len jedna strana papiera (predná alebo zadná), ako napríklad pri fotografickom papieri, vložte papier tak, aby belšia (alebo lesklá) strana smerovala nadol.

(E) kazeta (horná)

(F) kazeta (dolná)

Na začiatok strany