S102

Použiteľné typy médií

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky tlače, vyberte papier vhodný na danú tlač. Spoločnosť Canon ponúka rôzne typy papiera, ktoré umocňujú zábavu pri tlači (napríklad nálepky), ako aj papier na tlač fotografií a dokumentov. Na tlač dôležitých fotografií odporúčame používať originálny papier od spoločnosti Canon.

Typy médií

Komerčne dostupný papier

 Obyčajný papier (vrátane recyklovaného papiera)*1

 Obálky*2

Originálny papier od spoločnosti Canon

Číslo modelu originálneho papiera od spoločnosti Canon je uvedené v zátvorkách. Podrobné informácie o strane určenej na tlač a poznámky k manipulácii s papierom nájdete v príručke dodanej s papierom. Informácie o dostupných veľkostiach papiera pre každý originálny papier Canon nájdete na našej webovej stránke.

 Poznámka

 Niektoré typy originálneho papiera od spoločnosti Canon nemožno zakúpiť vo všetkých krajinách alebo oblastiach. V USA sa papier nepredáva podľa čísla modelu. Papier kupujte podľa názvu.

Papier na tlač fotografií:

 Photo Paper Pro Platinum <PT-101>

 Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>

 Photo Paper Glossy <GP-502>

 Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>

 Photo Paper Pro Luster <LU-101>

 Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>

 Matte Photo Paper <MP-101>

Papier na tlač obchodných dokumentov:

 High Resolution Paper <HR-101N>*2

Papier na vytváranie vlastných výtlačkov:

 T-Shirt Transfers <TR-301>*2

 Photo Stickers <PS-101>


*1 Možno použiť 100-percentne recyklovaný papier.

*2 Tlač na tento papier pomocou ovládacieho panela alebo digitálneho fotoaparátu sa nepodporuje.


Limit vkladania papiera

Nastavenie typu média pomocou ovládacieho panela

Nastavenie typu média pomocou ovládača tlačiarne

 Poznámka

 Pri tlači fotografií uložených v zariadeniach kompatibilných so štandardom PictBridge musíte zadať veľkosť strany a typ média.

Tlač z digitálneho fotoaparátu

Veľkosti strán

Môžete používať nasledujúce veľkosti strán.

 Poznámka

 Môžete vkladať nasledujúce veľkosti strán.

- kazeta (horná): 10 x 15 cm (4 x 6 palca) a 13 x 18 cm (5 x 7 palca)

- kazeta (dolná): A4, B5, A5, Letter, Legal, 20 x 25 cm (8 x 10 palca), European DL a US Comm. Env. #10

 Tlač obálok pomocou ovládacieho panela alebo digitálneho fotoaparátu sa nepodporuje.

Štandardné veľkosti:

 Letter

 Legal

 A5

 A4

 B5

 10 x 15 cm (4 x 6 palca)

 13 x 18 cm (5 x 7 palca)

 20 x 25 cm (8 x 10 palca)

 European DL

 Bežná obálka US č. 10

Neštandardné veľkosti:

Na papier neštandardnej veľkosti môžete tlačiť v rámci nasledujúceho rozsahu.

 kazeta (horná)

- Minimálna veľkosť: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 palca)

- Maximálna veľkosť: 200,0 x 184,9 mm* (7,87 x 7,28 palca*)

 kazeta (dolná)

- Minimálna veľkosť: 90,0 x 185,0 mm* (3,54 x 7,29 palca*)

- Maximálna veľkosť: 215,9 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 palca)

* V závislosti od operačného systému počítača sa papier môže podávať z iného zdroja papiera.

Hmotnosť papiera

Môžete používať papier s nasledujúcou hmotnosťou.

 64 až 105 g /m2 (17 až 28 lb) (okrem originálneho papiera od spoločnosti Canon)

Nepoužívajte ťažší ani ľahší papier (s výnimkou originálneho papiera od spoločnosti Canon), pretože sa môže zaseknúť v zariadení.

Poznámky ku skladovaniu papiera

 Tesne pred tlačou vyberte z balenia len potrebný počet hárkov papiera.

 Pokiaľ netlačíte, vložte nepoužitý papier späť do balenia a skladujte ho na rovnom povrchu, aby sa nezvlnil. Skladujte ho na mieste, ktoré je chránené pred teplom, vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.

Na začiatok strany