Skenovanie z ovládacieho panela zariadenia

Odosielanie naskenovaných údajov do počítača pomocou ovládacieho panela zariadenia Základné

Pripojenie naskenovaných údajov k e-mailu pomocou ovládacieho panela zariadenia

Ukladanie naskenovaných údajov na jednotku USB flash pomocou ovládacieho panela zariadenia

Odstraňovanie naskenovaných údajov z jednotky USB flash

Položky nastavenia na ovládacom paneli zariadenia

Nastavenia skenovania v sieti

Výber odpovede na príkazy z ovládacieho panela použitím aplikácie IJ Scan Utility

Na začiatok strany